Kursy Online

 

✨ To miejsce do świadomego, dobrego, opiecznego i świetlistego wzrastania. Kursy pomagają rozwijać świadomość, zdolności osobiste i duchowe, a także pomagają w odkrywaniu energii życia we współistnieniu i koegzystencji z przyrodą i świata światła.

✨ Kursy obejmują różnorodne techniki, rytuały, ceremonie, język światła, obrządki, narzędzia i praktyki, które umożliwiają Wam głębsze wglądy w jaźń  i synergię symbiotyczności otoczenia.

Samorozwój: Kursy skupiają się na rozwijaniu własnych zdolności i umiejętności, zarówno psychicznych, jak i emocjonalnych.

Duchowość: Zawierają elementy duchowe, takie jak medytacja, rytuały, praktyki kontemplacyjne, rozważania, afirmacje czy prace nad energią życiową.

Rozwój osobisty: Pomagają lepiej zrozumieć siebie, swoją misję, cele i wartości, a także pracować nad swoją samooceną i samopoczuciem.

Różnorodność technik: Rozmaite techniki i narzędzia, w tym medytacje, jogę, afirmacje, prace z ciałem, terapię sztuką, arteterapię czy psychologię pozytywną.

Praktyczne zastosowanie: Celem tych kursów jest intuicyjne i łatwo przyswajalne przekazanie narzędzi i technik, które możecie stosować w codziennym życiu, aby osiągnąć większą harmonię, istność, radość i spełnienie.

 

Niechaj słońce będzie z Tobą 🌞
Angela Landowska

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3